รูปกิจกรรม

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ shared a post.12 hours ago
เพิ่มเติมคลิก : https://campus.campus-star.com/variety/66200.html

** อัพเดท : มหาลัยขอนแก่น (มข.) แจ้งว่า ไม่ได้รับหลักสูตรต่อเนื่องแล้วค่ะ **
.......................................
**ม.บูรพา**
รับแค่คณะเดียวคือ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เฉพาะภาคพิเศษ ส่วนวันและเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับทางภาควิชาจะจัดให้นิสิต

คือจะมีวันธรรมดาด้วย อาจจะเรียนตอนเย็น ต้องถามทางมหาลัยเพิ่มเติมดูนะคะ เบอร์โทร. 038-102067
.........................................

ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเรียนต่อปริญญาตรีโดยหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หรือหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต 2-4 ปี

#ปวส. #มหาวิทยาลัยรัฐบาล #มหาวิทยาลัยเอกชน #เทียบโอน #จบแล้วต่อไหนได้บ้าง
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ is with อรพิน ศรีวงค์แก้ว.1 day ago
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ shared a post.6 days ago
ชื่นชมจากใจจริงครับ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Feed
"ความพิการ" ไม่เป็นอุปสรรค์ รู้จัก 'เก้า' จากหนุ่มพิการครึ่งท่อนสู่ช่างซ่อมรถมืออาชีพ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์1 week ago
โรงเรียน ครู และเพื่อนๆนักเรียนรออยู่นะครับ เปิดเทอมวันแรก
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์1 week ago
ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์เข้าสู่โรงเรียน เปิดเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์2 weeks ago
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2562