ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จํานวน 6 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้จะทําการดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
https://drive.google.com/file/d/1SUbGFyRZ4wuCGuMMxSCREfyHbd4W478L/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *