ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450818
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  450818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดู่น้อยประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dunoiprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองผง
ตำบล :
  อีง่อง
อำเภอ :
  จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45180
โทรศัพท์ :
  043611140
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-05-2528
อีเมล์ :
  jiraporn@dupracha.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระขัติยวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:05:56 น.
)