ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
14
55
2
ม.2
35
18
53
3
ม.3
32
10
42
3
รวมมัธยมต้น
108
42
150
8
ม.4
12
10
22
2
ม.5
27
15
42
3
ม.6
19
21
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
46
104
7
รวมทั้งหมด
166
88
254
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560