Hacked By Kaizen
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: ผลงานเด่นครู

โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 • ปีการศึกษา 2553 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ระดับภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับเขต สพม.27  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 พัฒนาโปรแกรม IEYI 2012 การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 – 2557
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ทุกเขตทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี