ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

     ดู่น้อยประชาสรรค์        สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา    พัฒนาสังคมให้สดใส
น้ำเงินและสีแดงสร้างความก้าวหน้า    ด้วยศรัทธาประชาร่วมใจ
สีน้ำเงินพวกเราเข้มแข็งเกินใคร    แดงไฉไลรักใคร่สามัคคี

   * เรียนเด่นกีฬาดีมีวินัย        ใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำทั่วธานี
รักสถาบันยิ่งกว่าชีวี        เกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ลือไกล
ดู่น้อยประชาสรรค์        ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย
จับมือกันเดินด้วยความมั่นใจ    ดั่งเพชรพราวใสส่องแสงไปให้วัฒนา (ซ้ำ*)