ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: สัญลักษณ์โรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน
ศป.ปสมํ ธํนํ นตฺถิ  แปลว่า  ทรัพย์เสมอด้วยศิลปะศาสตร์ย่อมไม่มี

คำขวัญโรงเรียน
เรียนเด่น  กีฬาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม