ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: ติดต่อเรา
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ที่ตั้ง :
139  หมู่  6 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
เบอร์โทรศัพท์ : 043611140 Fax 043611140 Email : admin@dupracha.ac.th
ผู้ดูแลระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ Tell:082-1072895 kroowaiwai@dupracha.ac.th ชื่อโรงเรียน  ดู่น้อยประชาสรรค์  ที่ตั้ง  139  หมู่  6  ตำบล  อีง่อง  อำเภอ  จตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  45180   โทรศัพท์  043 – 611140  โทรสาร  -  email : dupracha@gmail.com 
website          http:// www.dupracha.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  200  ไร่ 
- ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  10  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านดงยาง  โรงเรียนบ้านดู่น้อย  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านป่าดวน  โรงเรียนบ้านสวนมอญ  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว  โรงเรียนบ้านอีง่อง  โรงเรียนบ้านหนองชาด  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์