Hacked By Kaizen
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
  • สอบราคาจ้างแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3เดือนแรก
  • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม.27
  • ทัศนศึกษาวันวิทย์ ณ ท้องฟ้าจำลอง ร้อยเอ็ด
  • การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
  • ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558
  • กิจกรรมวันอาเซี่ยน 2558
  • กิจกรรมวันแม่ ดู่ประชา 2558
  • ประเมินภายใน 1/2558
  • ผ้าป่าการศึกษา 30 ปีดู่ประชา
  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
1 / ต.ค. / 2558
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม.27
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม.27 [เข้าชม:933]
18 / ส.ค. / 2558
ทัศนศึกษาวันวิทย์ ณ ท้องฟ้าจำลอง ร้อยเอ็ด
ทัศนศึกษาวันวิทย์ ณ ท้องฟ้าจำลอง ร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2558 [เข้าชม:501]
14 / ส.ค. / 2558
การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 [เข้าชม:574]
13 / ส.ค. / 2558
ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก [เข้าชม:387]
13 / ส.ค. / 2558
กิจกรรมวันอาเซี่ยน 2558
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยนประจำปี 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ [เข้าชม:291]
13 / ส.ค. / 2558
กิจกรรมวันแม่ ดู่ประชา 2558
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ [เข้าชม:251]
5 / ส.ค. / 2558
ประเมินภายใน 1/2558
ประเมินภายใน 1/2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ [เข้าชม:349]
5 / ส.ค. / 2558
ผ้าป่าการศึกษา 30 ปีดู่ประชา
ผ้าป่าการศึกษา 30 ปีดู่ประชา ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 [เข้าชม:451]
 [23/มี.ค./2558] ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 19 มีนาคม 2558 [เข้าชม:399]
 [13/มี.ค./2558] ศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค.2558 [เข้าชม:461]
 [3/มี.ค./2558] จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 และสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2- 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ [เข้าชม:418]
 [26/ก.พ./2558] ปัจฉิมนิเทศน์ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.3 ม.6 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.3 ม.6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 [เข้าชม:446]
 [13/ก.พ./2558] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [เข้าชม:444]
 [11/ก.พ./2558] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 11 ก.พ.58 [เข้าชม:523]
 [6/ก.พ./2558] กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ [เข้าชม:490]
 [2/ก.พ./2558] ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ปี 2558 ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ปี 2558  [เข้าชม:435]
 [2/ก.พ./2558] กิจกรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ทำการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในตอนเช้า เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ครูเน้นย้ำในเรื่องของการไม่ทุจริต [เข้าชม:390]
 [2/ก.พ./2558] มอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โดยผู้อำนวยการยุทธ วงษ์ปัญญา ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่หนึ่งแสนครูดี [เข้าชม:443]
 [23/ม.ค./2558] ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม 2558 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม 2558 ในวันที่ 22 ม.ค. 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด [เข้าชม:417]
 [16/ม.ค./2558] กิจกรรมวันครู 2558 16 มกราคม 2558 วันครูแห่งชาติ อ.จตุรพักตรพิมาน ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้น มีการมอบรางวับ 1 แสนครูดี และรางวัลอื่นๆมากมาย [เข้าชม:393]

 
:: ข่าวสำหรับนักเรียน
17 / มี.ค. / 2558
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [เข้าชม:829]
8 / ม.ค. / 2558
แนวทางข้อสอบ O-Net
แนวทางข้อสอบ O-Net [เข้าชม:395]

 
:: ข่าวสำหรับครู/เจ้าหน้าที่

 
:: ข่าวแนะแนวการศึกษา

 
:: ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
15 / ก.ค. / 2559
สอบราคาจ้างแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3เดือนแรก
สอบราคาจ้างแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3เดือนแรก [เข้าชม:161]

 
:: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
อ่านทั้งหมด >>

Hacked By Kaizen
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอรพิน ศรีวงค์แก้ว
ครู หัวหน้าฝ่าย
นายโสภณ เทียมวงค์
ครู หัวหน้าฝ่าย
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ครู
นางสาวบังอร ศรีวรรณ
ครู
นางวิชชุดา แสนเสนา
ครู
นางจารุณี หนองพล
ครู หัวหน้าฝ่าย
นางจตุพร ไชยเกตุ
ครู
นางสาวชลธิชา สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายแสงแก้ว ไชยกุฉินทร์
ครู
bootstrap carousel
การออกแบบวัตถุทรงตันและการปรับเปลี่ยน
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
ห้องเรียนเครือข่าย
ความรู้ Hot spot คืออะไร
เนื้อหาของเว็บไซต์หรือการออกแบบเว็บไซต์ ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
อ่านทั้งหมด >>
ขณะนี้
1
วันนี้
1
เมื่อวาน
2
สัปดาห์นี้
10
เดือนนี้
28
ปีนี้
312
ทั้งหมด
312
Record: 24 (03.11.2017)
Thu Nov 13th 2014 11:11
Size : 84 Byte.
IP 54.221.9...