หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 6 เชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์


1. การสร้างลิงก์ <a>
2. ใช้ภาพเป็นลิงก์ <img>
3. การลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร HTML
4. การสร้างลิงก์เพื่อส่ง E-mail
5. กำหนดสีของลิงก์
6. การทำ Image map
7. การลิงก์แบบ Rollover

1. สามารถสร้างลิงก์แบบปกติได้
2. สามารถนำภาพมาสร้างเป็นลิงก์ได้
3. สามารถสร้างลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่ไฟล์เอกสาร HTML ได้
4. สามารถสร้างลิงก์เพื่อส่ง E-mail ได้
5. สามารถกำหนดสีของลิงก์ได้
6. เข้าใจการทำงาน และสามารถทำ Image map ได้
7. เข้าใจการทำงาน และสามรรถทำลิงก์แบบ Rollover ได้

เว็บเพจจำนวนนับล้านหน้าที่พบได้ในอินเทอร์เน็ต จะไม่มีประโยชน์เลยหากขาดการเชื่อมโยงถึงกันโดยใช้ลิงก์ (Link) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้โดยการคลิก (Click) เพื่อเปลี่ยนไปดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

การใช้ลิงก์นี่เอง ทำให้เว็บเพจแตกต่างจากเอกสารธรรมดา เพราะมันทำให้เนื้อหาในเว็บเพจสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารเว็บแต่ละหน้า แต่สามารถคลิกเพื่อเปิดดูเฉพาะเว็บเพจที่สนใจ ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงการสร้างลิงก์ (Link) รูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพจเข้าด้วยกัน


ในหน้าเว็บจะมีลิงก์ (Link) ให้เลือกอยู่มากมาย