หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 5 การใช้ลิสต์สร้างรายการ


1. การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ <ul>
2. การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ <ol>
3. การสร้างลิสต์ซ้อนกัน

1. สามารถสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับได้
2. สามารถสร้างลิสต์แบบมีลำดับได้
3. มีความเข้าใจ และสามารถสร้างลิสต์ซ้อนกันได้

การนำเสนอข้อมูลในเว็บเพจควรมีความกระชับ วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ คือ ยกข้อมูลเป็นประเด็นโดยจัดเป็นรายการหรือลิสต์ ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงลิสต์ซึ่งมี 5 แบบด้วยกัน

  1. ลิสต์แบบไม่มีลำดับ (Unordered List) จะแยกแต่ละรายการโดยใช้สัญลักษณ์พิเศษ
  2. ลิสต์แบบมีลำดับ (Ordered List) มีลักษณะเป็นลำดับขั้นตอน มีตัวเลขกำกับในแต่ละรายการ
  3. ลิสต์แบบเมนู (Menu List) เป็นรายการที่ไม่เกิน 1 บรรทัด
  4. ลิสต์แบบไดเรกทอรีลิสต์ (Directory List) เป็นรายการสั้นๆ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
  5. ลิสต์แบบจำกัดความ (Definition List) ใช้แยกคำและความหมายออกจากกัน

ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ใช้ลิสต์ในการจัดระเบียบข้อมูลที่แสดง


ลิสต์แบบมีลำดับ


ลิสต์แบบไม่มีลำดับ