หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 4 การจัดการข้อความ


1. กำหนดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่อง
2. การกำหนดลักษณะตัวอักษร (Physical & Logical)
3. ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร <font size>
4. การกำหนดแบบตัวอักษร <font face>
5. การใช้สีในเว็บเพจ
6. กำหนดสีพื้นและสีอักษร <body bgcolor.. text..>
7. กำหนดสีเฉพาะข้อความใดๆ <font color>
8. การกำหนดอักษรวิ่ง <marquee>

1. สามารถกำหนดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่องลำดับต่างๆได้
2. เข้าใจ และสามารถใช้งานลักษณะตัวอักษรแบบ Physical และแบบ Logical ได้
3. สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้
4. สามารถกำหนดแบบอักษรได้
5. สามารถใช้สีในเว็บเพจได้ ทั้งสีพื้น สีตัวอักษรทั้งหมด และการกำหนดสีเฉพาะข้อความใดๆ
6. สามารถกำหนดตัวอักษรให้สามารถวิ่งตามความต้องการได้

หลังจากที่เราได้รู้จักพื้นฐานการเขียนเว็บด้วย HTML และการจัดรูปแบบเอกสารกันไปแล้ว ในหน่วยนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการรูปแบบข้อความในเว็บเพจ เพื่อทำให้เว็บเพจของเราดูน่าสนใจขึ้น


ที่มา : http://communicationsbureau.org/wp-content/
uploads/2013/06/o-que-%C3%A9-html.jpg