หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 3 การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ


1. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ br
2. การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ p
3. จัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้า
4. จัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
5. ไม่มีการตัดข้อมูลขึ้นบรรทัดใหม่
6. กำหนดจุดให้บราวเซอร์ตัดคำ
7. จัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด
8. สร้างเส้นคั่นในแนวนอน
9. เพิ่มหมายเหตุเพื่อเตือนความจำ

1.สามารถตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ และสามารถตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ได้
2. สามารถวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้าได้
3. สามารถจัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางได้
4. สามารถจัดการไม่ให้มีการตัดข้อมูลขึ้นบรรทัดใหม่ได้
5. สามารถสร้างเอกสาร HTML เพื่อกำหนดจุดให้บราวเซอร์ตัดคำได้
6. สามารถจัดรูปแบบเอกสาร HTML ตามที่กำหนดได้
7. สามารถสร้างเส้นคั่นในแนวนอน ในเอกสาร HTML ได้
8. สามารถใช้งานหมายเหตุเพื่อเตือนความจำได้

โดยปกติข้อมูลต่างๆ ที่เราเขียนขึ้นใน Text Editor เมื่อนำไปแสดงผลที่บราวเซอร์ เราจะเห็นว่าการขึ้นต้นข้อความในย่อหน้า และการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ จะไม่ตรงกับที่เราจัดรูปแบบไว้ใน Text Editor เพราะว่าการจัดรูปแบบเอกสารในบราวเซอร์ จะต้องใช้แท็กภาษา HTML กำหนดเท่านั้น ซึ่งจะกล่าวถึงแท็กต่างๆ ในเนื้อหานี้


การจัดข้อความเอกสาร HTML ใน Text Editor


การจัดข้อความเอกสารในหน้าต่างบราวเซอร์ที่แตกต่างไปจาก Text Editor