หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML


1. รู้จักกับ HTML
2. ลักษณะของภาษา HTML
3. โครงสร้างพื้นฐานของ HTML
4. เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML
5. ทดลองเขียนเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของภาษา HTML
2. อธิบายลักษณะของภาษา HTMLได้ และเข้าใจโครงสร้างของภาษา HTML
3. รู้จักเครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML และสามารถสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML พื้นฐานได้

ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงประวัติภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและวิธีการเขียนเอกสารภาษา HTML ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเป็นเอกสาร HTML