หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ


1. เว็บเพจคืออะไร
2. ประโยชน์ของเว็บเพจ
3. เว็บเพจทำงานได้อย่างไร
4. คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ
5. โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
6. หลักการออกแบบเว็บไซต์
7. การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
8. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

1. เข้าใจความหมายของเว็บเพจ
2. อธิบายประโยชน์ของเว็บเพจได้
3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของเว็บเพจได้
4. อธิบายศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ
5. สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจได้
6. เข้าใจหลักการออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
7. เข้าใจขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

ก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจ ตอนนี้เราควรที่จะทราบถึงความหมาย และหลักการทำงานของเว็บเพจกันว่าเป็นอย่างไร

เว็บเพจคืออะไร ?

เว็บเพจ คือ เอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนต์ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บเพจจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ จึงส่งผลทำให้แต่ละเว็บเพจมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานนั่นเอง